PLANS
DE SUCESIÓN

Porque o futuro comeza hoxe.

Identificamos ás persoas mellor preparadas, actitudinal e aptitudinalmente, cubrindo os gaps entre os niveis competenciais actuais e os necesarios para o desenvolvemento das posicións futuras e, todo iso, coa imprescindible confidencialidade e xestión de expectativas.

Dispor de políticas e procesos internos na xestión de persoas que garanten a continuidade do negocio, identificar as posicións críticas no seo da organización, crear un mapa de talento interno e deseñar os plans de capacitación que fortalezan as competencias, coñecementos e habilidades chave en cada posto, son os obxectivos que, CRESCIT Captital Humano, consideramos esenciais nos Programas de Sucesión.

A planificación da sucesión en posicións críticas a corto, medio e longo prazo, tanto en postos directivos coma técnicos, é a mellor garantía para anticipar o futuro, retendo e fortalecendo o talento interno, optimizando, en definitiva, a toma de decisións ante situacións de cambio motivadas polo ciclo de vida dos empregados ou as estruturas e prioridades do negocio.

Agardamos ou planificamos?

SOLICITA MÁIS INFORMACIÓN