AVALIACIÓN
DEL DESEMPEÑO

Porque coñecer o camiño facilita a viaxe.

En CRESCIT Capital Humano traballamos nun modelo de Avaliación do Desempeño Competencial que achega, a organizacións e profesionais, a consecución dun triplo obxectivo:

Conocer o nivel de achega individual, tanto cuantitativo coma cualitativo, de cada empregado/a.

Medir o grao de aliñación cos valores e cultura organizativa.

Identificar os puntos fortes e áreas de mellora de cada persoa facilitando o establecemento de plans de acción de desenvolvemento profesional.

O que non se mide, non se pode xestionar, non se pode mellorar. A nosa experiencia na selección da metodoloxía de avaliación que mellor se adapta a cada organización (90º – 180º – 360º) garante resultados e información que facilita a toma de decisións baixo criterios de obxectividade e esixencia.

PROCESO DE DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA AVALIACIÓN DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL

Fase Deseño.

Identificación, clasificación e análise de competencias por posto. Establecemento de niveis, descritivos e escala de medición.

Fase Comunicación.

Presentación do proceso de destinatarios. Obxectivos, calendario e operativa.

Fase Evaluación.

Realización de las evaluaciones. Generación de informe personal de resultados.

Fase Entrevista Anual.

Realización de entrevista entre responsable e colaborador. Capacitación de responsables de equipos na realización de entrevista de feedback. Deseño do Plan de Acción en base a puntos fortes e áreas de mellora identificados.

Fase de Implementación e Seguimento.

Deseño de accións de acompañamento nas áreas de mellora identificadas. Seguimento anual.

SOLICITA MÁIS INFORMACIÓN